เมนูหลัก อบต.  
 
เกี่ยวกับ อบต.เวียงห้าว
 ประวัติความเป็นมา
 ที่ตั้งอาณาเขต
 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์
งานนโยบายและแผน
 ข้อบัญญัติตำบล
 ติดตามและประเมินโครงการ
 แบบติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนา 3 ปี
งานบริหารงานบุคล
 แผนอัตราำกำลัง 3 ปี
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
 ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
 แผนพนักงานส่วนตำบล
 ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย หมู่ที่ 5
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากไฟป่าและหมอกควัน
งานการเงิน
 รายงานงบการเงินประจำีปี
จดหมายข่าวเวียงห้าว
 จดหมายข่าว
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
 ฝ่ายปกครอง  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน  

กิจกรรม อบต.เวียงห้าว

 
   
  พิธีมอบสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยโรคระบาดในนาข้าว ( โรคใบไหม้ )
 
   
  ผ่นหมอกควัน หมู่ที่ 3, 8
 
   
  คณะกรรมการจังหวัดเชียงรายลงตรวจพื้นที่ หมู่5 บ้านห้วยสัก โครงการเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)
 
   
  เจรจา ลดค่าเช่านา
 
   
< แสดงทั้งหมด >
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เวียงห้าว  
  กำหนดการผ่นหมอกควันตำเวียงห้าว
  ธรรมะสัญจรตำบลเวียงห้าว
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลเวียงห้าว
  แผ่นผับประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ
  การจัดงานประเพณีประกวดแห่เทียนพรรษา…

 
   
    < แสดงทั้งหมด >  
 
  ข่าวประกวดราคา อบต.เวียงห้าว  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด…
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก…
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาห้วยดินแดง…
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาห้วยฮ่องก้า…
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ป่าสุสาน

 
 
   
    < แสดงทั้งหมด >  
 
กระดาน ถาม-ตอบ อบต.เวียงห้าว
Nike and Apple burrow further into the lives of gym bun
srikrungbroker.cc รับสมัครตัวแทนขายพรบ.และประกันภัยรถยน
ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน 1,60
ปีนี้ อำเภอจัดงานแห่เทียนพรรษาไหมคับ


 
   
< แสดงทั้งหมด >
จดหมายข่าวเวียงห้าว อบต.เวียงห้าว

จดหมายข่าว

 
< แสดงทั้งหมด >

งานการเงิน อบต.เวียงห้าว
รายงานงบการเงินประจำีปี
 

 
< แสดงทั้งหมด >

งานบริหารงานบุคล อบต.เวียงห้าว
ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล
แผนพนักงานส่วนตำบล
ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพนักงานจ้าง 4 ปี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตราำกำลัง 3 ปี
 

 
< แสดงทั้งหมด >

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เวียงห้าว
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากไฟป่าและหมอกควัน
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย หมู่ที่ 5
 

 
< แสดงทั้งหมด >

  สถานที่สำคัญ อบต.เวียงห้าว  

 
วัดห้วยสัก
 
หนองเวียงห้าว
 
หอป่อเจ้าดอยงาม
 
วัดสันป่าหนาด
 
วัดดอยงาม
 
พระธาตุดอยงาม

 
    < แสดงทั้งหมด >  
 
   สินค้า OTOP อบต.เวียงห้าว  

 
ตัวอย่างสินค้า OTOP

 
    < แสดงทั้งหมด >  
 
  ข่าวประจำจังหวัด  

 
    < แสดงทั้งหมด >  
 
  ข่าวประจำวัน  

 
   
    < แสดงทั้งหมด >  
 
 

 
นายสอน ศรีวิชัยเชียร
 
  นายกอบต.เวียวห้าว  
 
 
นายดนุพล อรุณกิจ
 
  ปลัดอบต.เวียงห้าว  
 
  เข้าสู่ระบบ  
 
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :
   
 
     
 

  รวม Link ต่างๆ  
 
 


 

 
     


 
 
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
 
 
-:- หน่วยงานราชการ -:-
 
-:- อปท.ในจังหวัดเชียงราย -:-
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
053-605163
053-605164
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งอาณาเขต
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
ข้อบัญญัติตำบล
ติดตามและประเมินโครงการ
ข่าวกิจกรรม อบต.
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวจังหวัด
ร้องทุกข์